NAKRĘCAMY ŚWIAT REKLAMY

Kampania firmy Borjomi

KLIENT: Borjomi
TYP: Kampania lokalna (Woj.Mazowieckie) w Internecie
CEL: Wprowadzenie produktu na rynek
OKRES KAMPANII: Listopad – Grudzień 2012
Rezultaty: kampania pozwoliła marce zaistnieć w świadomości konsumentów i przyczynia się do sukcesu sprzedażowego nowego na rynku produktu